Huvudinstruktör

Jonny Samuelsson 0739875559

Jonny Samuelsson 2 dan
tel: 0739875559

Barninstruktör

Thomas Gustafsson 1 dan
tel: 0702819676

Instruktör

Johnny Björling 2 kyu