Kalendarium

I september kommer vi att ha intagning för nya elever. Tisdag och torsdag kl 18.30. Skönbergaskolans gympasal, Sparvstigen 1.